Monday, March 23, 2009

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

Kami ingin memaklumkan bahawa Anuar Zain TIDAK AKAN mengadakan persembahan Minggu Setiausaha di PERSADA Johor Bahru pada 22 April 2009. Pihak kami tidak pernah mengesahkan persembahan tersebut dan Anuar Zain mempunyai persembahan tertutup pada hari tersebut di lokasi berlainan.
Terima kasih.

Rohila Tahir, Pengurus Anuar Zain
Anuar Zain Network Sdn Bhd
Please be informed/advised that Anuar Zain WILL NOT be performing at PERSADA, Johor Bahru, on the 22nd of April 2009 for Secretaries' Week. We have never confirmed such a show and Anuar Zain has a private performance on that day elsewhere.
Thank you.

Rohila Tahir, Manager to Anuar Zain
Anuar Zain Network Sdn Bhd